Waterschap stelt 400 000 euro beschikbaar voor Watersparen

Waterschap Vallei en Veluwe stelt 400 000 euro beschikbaar voor eigenaren van grond om water te besparen

Grondeigenaren in het landelijk gebied worden door het Waterschap Vallei Veluwe uitgenodigd om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Dergelijke maatregelen worden ook wel samengevat als ‘watersparen’. Om droogte(schade) tegen te gaan is het van belang water vast te houden als er nog meer dan voldoende water is. Er zijn verschillende bewezen manieren, effectieve maatregelen, om water vast te houden, maar het waterschap staat ook open voor nieuwe ideeën.

kijk op https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/watersparen/

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

Terugkijken webinar vogelgriep

Royal GD heeft in samenwerking met AVINED een webinar georganiseerd voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders over vogelgriep en een goede bedrijfshygiëne. In dit nieuwsbericht