Waarderen
en verdienen

Asset 7 Waarderen en verdienen

De verdienmodellen van agrarische bedrijven zijn toe aan vernieuwing. Nu is het lastig om een goede boterham te verdienen. De boer van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar wellicht ook energie, natuur en kennis. De agrarische sector zorgt voor landschap, bodem en biodiversiteit en draagt bij aan een circulaire economie. Daarvoor wordt de sector nog te weinig gewaardeerd. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley zet in op waardering, een goede beloning en een eerlijke verdeling van winsten en risico’s. Lees hieronder meer over de verschillende projecten van dit thema.

Wat is voor klanten en consumenten van belang? Waarom kopen zij een agrarisch product? Via welke afzetkanalen is het product te koop? Met welke partijen kan worden samengewerkt? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u snel inzicht in de waarden die met een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd én de werkwijze die u kunt kiezen om met keten en gebiedspartijen die waarden te verzilveren.
Het gaat om een bijeenkomst van een dagdeel, waarbij u stukjes theorie en ervaringen van elders voorgeschoteld krijgt, waarmee u gelijk aan de slag kunt. Er is gelegenheid uw eigen ervaringen in de groep te delen, maar er is geen tijd om er uitgebreid op in te gaan.
Aan het eind van de bijeenkomst bent u globaal op de hoogte van hoe nieuwe verdienmodellen werken, op welke wijze u ze naar uw bedrijfssituatie kunt vertalen en hoe u ermee aan de slag kunt aan. Eventueel kunt u zich verder verdiepen door deel te nemen aan de Masterclass Produceren in de Korte Keten.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor agrariërs, erfbetreders, beleidsmakers en geïnteresseerden die in hun werkveld te maken hebben met de afzet van agrarische producten.

De workshop wordt georganiseerd op de volgende data. Locatie wordt nader gedeeld.
• 29 september van 10-14 uur
• 1 oktober van 10-14 uur 
• 6 oktober van 17-21 uur 
• 8 oktober van 10-14 uur 
• 14 oktober van 10-14 uur
• 15 oktober van 10-14 uur

Meld u aan door een email te sturen naar info@boeraanhetroer.nl
Deelname aan de workshop is gratis.

De Masterclass Korte Ketens is gericht op ondernemers die hun product via maximaal 1 schakel bij de eindconsument willen krijgen. De masterclass werd in 2018 – 2019 georganiseerd in de Regio FoodValley. Meer daarover lees je in dit nieuwsbericht van Regio Foodvalley. Het ligt in de planning om in het najaar van 2020 weer te starten met een Masterclass. Aanmelden kan via Boeraanhetroer.nl.

Masterclass Korte Ketens zijn in eerste instantie georganiseerd vanuit gemeente Rotterdam, in samenwerking met LTO Noord en Wageningen UR. In 2018-19 zijn 13 boeren uit de Foodvalley de uitdaging aangegaan. De boerenbedrijven krijgen begeleiding bij het vernieuwen van hun bedrijf. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden. De dertien boeren uit Foodvalley hebben hun plannen gepresenteerd op de slot-event op 17 mei 2019. Meer informatie o.a. op de website van gemeente Ede.

Bedrijven die meededen uit de regio o.a.: Eitje van de Boer en Milligreens.

Bekijk ook de onderstaande filmpjes over de Masterclass.

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan