Waarderen
en verdienen

Asset 7 Waarderen en verdienen

De verdienmodellen van agrarische bedrijven zijn toe aan vernieuwing. Nu is het lastig om een goede boterham te verdienen. De boer van de toekomst produceert niet alleen voedsel, maar wellicht ook energie, natuur en kennis. De agrarische sector zorgt voor landschap, bodem en biodiversiteit en draagt bij aan een circulaire economie. Daarvoor wordt de sector nog te weinig gewaardeerd. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley zet in op waardering, een goede beloning en een eerlijke verdeling van winsten en risico’s. Lees hieronder meer over de verschillende projecten van dit thema.

Wat is voor klanten en consumenten van belang? Waarom kopen zij een agrarisch product? Via welke afzetkanalen is het product te koop? Met welke partijen kan worden samengewerkt? Tijdens deze podcastserie krijgt u snel inzicht in de waarden die met een agrarisch bedrijf worden gerealiseerd én de werkwijze die u kunt kiezen om met keten en gebiedspartijen die waarden te verzilveren.

We starten op 24 februarie met een webinar, waarbin u stukjes theorie en ervaringen van elders voorgeschoteld krijgt. 
Aan het eind van de webinar bent u globaal op de hoogte van hoe nieuwe verdienmodellen werken. Vervolgens gaan we in een podcastserie met ondernemers in gesprek die nieuwe verdienmodellen op hun bedrijfssituatie hebben toegepast.

Voor wie?
De webinar en podcastserie zijn bedoeld voor agrariërs, erfbetreders, beleidsmakers en geïnteresseerden die in hun werkveld te maken hebben met de afzet van agrarische producten.

Kijk op https://boeraanhetroer.nl/nieuwe-verdienmodellen/

De Masterclass Korte Ketens is gericht op ondernemers die hun product via maximaal 1 schakel bij de eindconsument willen krijgen. De masterclass werd in 2018 – 2019 georganiseerd in de Regio Foodvalley. 13 boeren uit de Foodvalley gingen de uitdaging aan kregen begeleiding bij het vernieuwen van hun bedrijf. De Masterclass is in eerste instantie georganiseerd vanuit gemeente Rotterdam, in samenwerking met LTO Noord en Wageningen UR. 

 Bekijk de kandidaten en resultaten van de Masterclass 2018-2019.

In 2020-2021 wordt de Masterclass opnieuw georganiseerd vanuit Boer aan het Roer. In zeven sessies ontdekken de ondernemers nieuwe manieren om hun producten af te zetten in de directe omgeving en leren ze van elkaars goede voorbeelden. 

Meer informatie via Boeraanhetroer.nl.

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Vanaf 1 april tot 20 mei 2021 is de subsidieregeling Professionalisering Korte Voorzieningsketen open. Met deze regeling kunnen samenwerkende partijen hun korte keten initiatief verder brengen en daadwerkelijk tegemoet komen aan eisen en wensen van afnemers.

Meer informatie

Rapport Korte Ketens in Gelderland
In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan naar de vraag naar producten uit de korte keten door verkoopkanalen als horeca, (bedrijfs)restaurants, catering, hotels en supermarkten.
Lees het volledige rapport 

Boer aan het Roer – Nieuwe Verdienmodellen
Binnen het thema Nieuwe Verdienmodellen wordt binnen Boer aan het Roer kennis verzameld en gedeeld. Kijk voor inspiratie, cursussen en tips op de webpagina Verdienmodellen van Boer aan het Roer

Het Markemodel
Duurzame landbouw waarderen én belonen? In de Achterhoek springt men hierop in met het Markemodel.
Bekijk het webinar over het model.