Samen met
burgers en de
maatschappij

Asset 7 Verbindend ondernemen

Ondernemen in verbinding met en burgers en de maatschappij. Hoe kan het ook anders tegenwoordig? Burgers en belangenpartijen richten zich ook steeds meer op de boeren in de regio Foodvalley. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley wil samenwerking stimuleren zodat wij van tegenstellingen, naar begrip en naar het gedeelde belang gaan. Met winst voor alle partijen. Hieronder staan de projecten die bij dit thema horen. Daar vindt u meer informatie en kan u direct contact opnemen voor vragen of u aan te melden om mee te doen.

Datum: 18 januari

Hoe ontvang je als boer mensen op je erf? Als agrarisch ondernemer spreek je dagelijks met je erfbetreders. Maar het wordt steeds belangrijker om ook in gesprek te kunnen gaan met de gemeente, provincie en mensen uit je buurt. In de GRATIS Workshop Gastheerschap krijg je in twee dagdelen praktische handvatten van een ervaren hospitality trainer.

De buurt betrekken bij je boerenbedrijf: als boer hoor je vaak dat het belangrijk is om te ondernemen in verbinding met je omgeving. Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat je buren ook boeren zijn. Met het oog op de Omgevingswet die volgend jaar ingaat wordt het cruciaal dat je een goede relatie met je buurt onderhoudt en toekomstplannen goed kunt presenteren aan bijvoorbeeld gemeente en provincie.

Meer informatie en aanmelden

Wat speelt zich dagelijks af op de boerderijen in onze mooi regio? In deze vlogserie nemen boeren en boerinnen je mee! Bekijk hier de vlogs

Al het eten uit de directe omgeving te halen. Lekker, gezond en duurzaam met een eerlijke prijs voor de producent.

Niet af en toe een paar streekproducten, maar al uw maaltijden. Van toetje tot pasta, van fruit tot biertje. Dit doen we door middel van een streekbox met verse en duurzame producten direct van de boer.

Meedoen? Kijk op www.eerlijketenuitdestreek.nl

LTO Noord werkt met een programmatische aanpak aan interactie met de samenleving. Eén van de activiteiten binnen dit programma is het ondersteunen van boeren en tuinders die allemaal zelf interactie opzoeken met de samenleving.

Het servicepunt helpt met professionele ondersteuning in de vorm van praktische werkzaamheden, netwerk, geld voor kleine investeringen en advies. Een aantal voorbeelden van diensten die het servicepunt kan verlenen:

  • Advies / klankbord bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën / concepten
  • Het maken van een draaiboek voor een evenement / activiteit
  • Advies en hulp bij het maken van (communicatieve) teksten voor bijvoorbeeld een webpagina, een goede sponsorbrief of flyer
  • Hulp of budget voor het maken / drukken van flyers / communicatie materiaal ten behoeve van de activiteit
  • Opstellen en verzenden van een persbericht, hulp en advies voor het beantwoorden van persvragen
  • Contact leggen binnen het netwerk van LTO Noord dat kan helpen om de activiteit vorm te geven / verder te brengen.
  • Hulp of advies bij het schrijven van een vergunnings- of financieringsaanvraag voor de activiteit.
  • Training of coaching om de activiteit te kunnen uitvoeren


Meer informatie

Vallei Boert Bewust werkt aan verbinding tussen boeren en tuinders en samenleving in eigen streek. Boert Bewust is gestart in de Vallei als initiatief van vier varkenshouders, waaronder huidig Tweede Kamerlid Jaco Geurts. In 2013 ging in deze regio het eerste Vallei Boert Bewust bord de grond in. Inmiddels zijn ongeveer 80 boeren aangesloten. Daarnaast is Boert Bewust inmiddels uitgerold in zes andere regio’s in Nederland.

Benieuwd wat anderen er van vinden? Lees hier het verhaal van Roel van Dijk.

Boeren van ‘Vallei Boert Bewust’ vloggen ook! Kijk eens hier.

Vragen? Neem contact op met Vallei Boert Bewust: info@valleiboertbewust.nl, T 033 277 63 90

Platform voor boerderijeducatie bij lagere scholen, later mogelijk uit te breiden naar middelbaar onderwijs. Tien boeren zijn nu al gecertificeerd (Foodvalley incl. Putten) om dit te faciliteren. Streven om een Foodvalley-bus te gaan inzetten, mogelijk ook i.s.m. Food Academy en andere demonstratie- en educatieprogramma’s.

Voor meer informatie kijk op www.lerenbijdeboer.nl 

Kijken bij de boer organiseert jaarlijkse fietstochten, ca. 6000 bezoekers. Stap op de fiets en geniet van de mooie Gelderse Vallei. Langs elke route zetten diverse agrarische bedrijven hun deuren open voor publiek. Zie de website van Kijken bij de boer voor de data en meer informatie over de fietstochten.

Coöperatie Boerenhart is een organisatie die ontstaan is door een unieke samenwerking tussen een aantal partijen in de Gelderse en IJssel Vallei. Lokale producenten hebben de krachten gebundeld en Boerenhart opgericht.  De producenten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat zijn maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Zij maken unieke producten van zeer hoge kwaliteit.


Lid worden
Heeft u interesse om lid te worden van de coöperatie? Laat het dan aan ons weten via info@boerenhart.nl of bel met 088-0001525 Het bestuur beslist of nieuwe leden worden toegelaten tot de coöperatie. Door lid te worden scheelt het uw klanten een ritje naar uw boerderij. Daarnaast biedt Boerenhart een goed overzicht van de streekproducten die de Veluwe te bieden heeft en komen uw producten bij een grote groep afnemers onder de aandacht.

Meer informatie: https://www.boerenhart.nl/

Maaltijdboxen met echt Veluwse streekproducten. In maart 2020 moest de horeca  dicht en ging op een innovatieve manier op zoek naar oplossingen, maar de producten van de Veluwse boeren vonden minder afzet. Daarom is het initiatief Uit Veluwe gestart met de online verkoop van maaltijdboxen en echt Veluws eten en drinken. Benieuwd naar de producten en/of hoe u mee kunt doen? Kijk op https://uitveluwe.nl/

De Farmacademie: Beleving van boer tot bord! Koks en zwarte brigade leren het verhaal van boer vertellen. Dit is een initiatief van Eco Fields en Coöperatie Boerenhart. De Farmacademie leidt medewerkers in de horeca op door middel van workshops, themabijeenkomsten en stages. Een uniek initiatief: de workshops worden gegeven door de boeren zélf.

Doel van de Farmacademie: het verhaal van de prachtige streekproducten bij de klant aan tafel te krijgen. Hoe komen deze producten tot stand? Wat is het verhaal? Meer beleving voor de restaurantbezoeker, dat is de bedoeling. Daarnaast krijgen cursisten informatie over wat streekproducten zijn en wat biologisch is.

Voor meer informatie kijk op www.ecofields.nl/farmacademie/ 

Kinderdagverblijf op Boerderij
Ondernemers die zijn aangesloten bij de VAK kunnen profiteren van de speciaal voor hen ontwikkelde agrarische kinderopvangformule.
https://agrarischekinderopvang.nl/

Zorgtak op boerderij 
Brancheorganisatie, brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken en innovatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt samen met haar leden regionale en landelijke belangen.
https://www.zorgboeren.nl/

LekkerBoer
Het platform zorgt ervoor dat boeren, buitenschoolse opvang organisaties, beweegpartijen, kookpartners, maaltijdleveranciers, supermarkten, gemeenten en gezondheidsorganisaties met elkaar kunnen samenwerken. Allemaal met hetzelfde doel, namelijk zoveel mogelijk kinderen en jongeren jong leren eten!
https://www.lekkerboer.nl/

Farmcamps
FarmCamps is een boerderijvakantie formule waarbij wij gezinnen met jonge kinderen de mogelijkheid bieden om te logeren op een werkende boerderij en zo spelenderwijs kennis te kunnen maken met het leven van en op het platteland.

Deze vorm van verbrede landbouw biedt niet alleen financiële kansen voor agrariërs, maar daarmee draagt de boer ook bij aan de opvoeding van onze kinderen en hun bewustwording. En dat is hard nodig, want maar weinig kinderen weten nog waar de melk vandaan komt.

FarmCamps is altijd op zoek naar nieuwe agrarische partners die zich met de juiste motivatie willen aansluiten bij onze formule. Op deze pagina lees je van alles over onze manier van samenwerken en de mogelijkheden. Bekijk ook de checklist om te zien of jij de belangrijkste ‘ingrediënten’ voor een FarmCamper hebt.
https://www.farmcamps.nl/goedboeren.html

LTO Vakgroep Multifunctionele Landbouw
LTO MFL behartigt de belangen van ondernemers in de diverse deelsectoren en verzilvert de potentie van de multifunctionele landbouw. Dit doet zij in de eerste plaats door de sector meer collectief te organiseren en zichtbaar te maken bij beleidsmakers.

Ga naar de website