Ruimte
is nodig

Asset 7 Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te ondernemen is nodig. Het gaat hier zowel om fysieke ruimte, zoals toegang tot grond of de mogelijkheid om een bedrijf uit te breiden, over te nemen of te starten. Omgaan met de beperkte ruimte in de regio Foodvalley en de geldende, soms belemmerende, wet- en regelgeving vragen om aandacht. Landbouwnetwerk Salentein helpt u met uw toekomst. Lees hieronder meer over de actuele projecten.

Doordat er nog dagelijks agrarische bedrijven stoppen komen er stallen en schuren leeg te staan. Deze leegstand op het platteland zie je misschien niet meteen, maar levert op termijn wel allerlei vraagstukken op met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en leefbaarheid, bijvoorbeeld illegale drugslabs in leegstaande schuren.

O-gen coördineert een breed programma voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley (15 gemeenten) die samenwerken aan het omgaan met het complexe vraagstuk van de VAB. Er zijn veel partijen eigenaar van het vraagstuk: niet alleen de boeren, maar ook hun banken, de overheden en iedereen die werkt of woont in het landelijk gebied. 

Met dit programma loopt de regio in Nederland voorop als broedkamer voor nieuwe oplossingen: experimenten, het uitwisselen van sloopmeters over gemeentegrenzen heen, omgaan met fiscale aspecten, kennis ontwikkelen en delen in een VAB-platform of omgaan met circulaire randvoorwaarden bij vergunningen.

Meer informatie bij O-gen: contactpersonen Rob van Arkel r.arkel@o-gen.nl en Hans Hubers H.Hubers@o-gen.nl.

De Menukaart Regio Foodvalley bevat zowel de beleidsregels als praktische tools om maatwerk te bieden bij de uitbreiding van bedrijven in het buitengebied. Het geeft duidelijkheid aan (agrarische en niet-agrarische) ondernemers in het buitengebied, die hun bedrijf verder willen
uitbreiden dan het bestemmingsplan toelaat en aan omwonenden en andere belanghebbenden over de voorwaarden en te volgen procedure. Als men wil uitbreiden buiten Omgevingsplan, dan voldoen aan extra Omgevingskwaliteitsdoelen.