Ruimte
is nodig

Asset 7 Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te ondernemen is nodig. Het gaat hier zowel om fysieke ruimte, zoals toegang tot grond of de mogelijkheid om een bedrijf uit te breiden, over te nemen of te starten. Omgaan met de beperkte ruimte in de regio Foodvalley en de geldende, soms belemmerende, wet- en regelgeving vragen om aandacht. Landbouwnetwerk Salentein helpt u met uw toekomst. Lees hieronder meer over de actuele projecten.

Neemt u een land- of tuinbouwbedrijf over of bent u er net één gestart? Bereid u voor op de toekomst door het bedrijf te verduurzamen. Heeft u nog te weinig zekerheden om hier een lening voor af te sluiten? Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit vaak wel.

Het VVK is een lening met borgstelling van de overheid. Dit is één van de extra mogelijkheden van het Borgstellingskrediet voor landbouwers (BL). Het is ook bekend als het Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders.

Voor wie?
Het VVK is voor startende boeren en tuinders. U bent starter als u minder dan 3 jaar een land- of tuinbouwbedrijf beheert. 

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden via RVO

Doordat er nog dagelijks agrarische bedrijven stoppen komen er stallen en schuren leeg te staan. Deze leegstand op het platteland zie je misschien niet meteen, maar levert op termijn wel allerlei vraagstukken op met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en leefbaarheid, bijvoorbeeld illegale drugslabs in leegstaande schuren.

Een breed programma voor de regio’s Amersfoort en Foodvalley (15 gemeenten) die samenwerken aan het omgaan met het complexe vraagstuk van de VAB. Er zijn veel partijen eigenaar van het vraagstuk: niet alleen de boeren, maar ook hun banken, de overheden en iedereen die werkt of woont in het landelijk gebied. 

Met dit programma loopt de regio in Nederland voorop als broedkamer voor nieuwe oplossingen: experimenten, het uitwisselen van sloopmeters over gemeentegrenzen heen, omgaan met fiscale aspecten, kennis ontwikkelen en delen in een VAB-platform of omgaan met circulaire randvoorwaarden bij vergunningen.

Meer informatie: contactpersonen Rob van Arkel Rob van Arkel rva@vanarkeladvies.nl

Het Platform Circulaire Toekomst Buitengebied gaat voor een circulaire toekomst van slopen en bouwen in het buitengebied van de regio Foodvalley. De ambassadeurs zijn denkers en doeners die vanuit hun ruime ervaring in sloop- en bouwprojecten circulariteit samen oppakken. Zij brengen aanbieders en afnemers van gebruikt materiaal van vrijkomende agrarische bebouwing bij elkaar in de Regio FoodValley en laten zien dat circulair bouwen en slopen veel voordelen biedt. Het platform kent de weg om circulair te werken en werkt met een Marktplaats waar u materiaal vanuit de regio Foodvalley kan aanbieden of kunt kopen. Kijk voor meer informatie op www.circulairbuitengebied.nl en ontdek de Marktplaats voor regio Foodvalley.