Ontwerpateliers Foodvalley

In het project Ontwerpateliers Foodvalley krijgen een paar agrariërs de kans om gratis individuele begeleiding te krijgen van experts bij het maken van een natuurinclusief bedrijfsplan. Het gaat om een maatwerkaanpak: op basis van de wensen en interesses van de ondernemer zelf worden experts betrokken die hen kunnen helpen om denkrichtingen te verkennen en uit te werken. 

In maximaal drie sessies gaan we met je aan de slag. We inspireren je door te gaan kijken bij hoe andere ondernemers al bezig zijn met natuurinclusief en werken in twee vervolgstappen toe naar een bedrijfsplan voor jouw onderneming. We gaan ook aan de slag met het Business Model Canvas om je te helpen de opgedane inzichten te integreren in een verdienmodel.

Wat levert het op?

  • Inspiratie en leren over verschillende mogelijkheden van ‘natuurinclusievere’ landbouw: wat houdt het in en waar liggen kansen?
  • Concrete toepassing en doorvertaling naar jouw eigen bedrijf: waar ligt jouw interesse? We gaan op zoek naar experts die jou kunnen helpen je vragen hierin te beantwoorden.
  • Visualisatie van jouw toekomstbeeld op tekening. Dit kan je gebruiken als praatplaat om je erfbetreders te betrekken in de stappen die jij wilt gaan zetten.

Wie kan meedoen? 

Op dit moment doen twee ondernemers mee die een melkveebedrijf en een gemengd melkvee/pluimveebedrijf hebben. We hebben nog ruimte voor een kalverhouder, varkenshouder of iemand die actief is in een andere intensieve tak. 

Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent naar hoe jouw bedrijf kan doorontwikkelen naar een toekomstbestendig concept. De enige voorwaarden aan deelname is dat je op dit moment nog niet zoveel hebt ondernomen op het gebied van natuurinclusief, maar wel bereid bent om hierover na te denken en stappen te zetten.  Daarnaast vragen we je om mee te werken aan het delen van algemene resultaten ter inspiratie voor andere ondernemers in de regio. 

 

Meedoen?

Neem contact op met Ilona Baan door contact op te nemen met het Agroloket