Hulp bij vragen
over de toekomst
van uw bedrijf

Asset 7 Ondernemersbegeleiding

Boeren staan flink onder druk. Veranderende regelgeving, de gevolgen van het coronavirus en de opgaven voor het landelijk gebied rond duurzaamheid en biodiversiteit geven veel uitdagingen. Begeleiding op technisch, bedrijfskundig of persoonlijk vlak kan helpen om tot betere keuzes te komen; keuzes die samen met een expert, gewoon aan de keukentafel gemaakt kunnen worden. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley biedt een netwerk van experts die u persoonlijk of via deelname aan projecten kunnen helpen bij keuzes voor de toekomst van uw bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met het Agroloket.

Gratis keukentafelgesprek

Voor ondernemers in Gelderland bieden we nu  een GRATIS en vrijblijvend keukentafelgesprek aan met een ondernemersadviseur om uw situatie eens te bespreken. Hiermee kunt u de mogelijkheden voor uw boerenbedrijf op een rij zetten. Maak een afspraak: Tel 088 888 6633 of mail agroloket@landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl 

Heeft u vragen over de toekomst van uw bedrijf? Denkt u bijvoorbeeld na over bedrijfsovername, welke kant u als ondernemer verder wilt ontwikkelen of waar kansen liggen voor u en uw bedrijf? Het traject Zicht op de Toekomst biedt gesprekken met onafhankelijke agrarische coaches die helpen om te bepalen welke richting u op wilt. Via het traject werden al 30 agrarische ondernemers geholpen. Er zijn nog 70 trajecten beschikbaar voor €500. Het traject start altijd met een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek.

Meer weten?
– Neem contact op met het Agroloket
– Meer info op de webpagina van Zicht op de Toekomst

Als ondernemer weten hoe je ervoor staat en waar kansen voor je bedrijf liggen?  De Agro Ondernemersscan maakt een momentopname van uw bedrijf op het gebied elf thema’s zoals  financiën, accountancy, fiscaliteit, bedrijfsstrategie en personeelszaken en brengt verbeteringen in kaart. Dit helpt om te kijken waar uw bedrijf staat en waar ontwikkelruimte ligt. De scan wordt nu tijdelijk aangeboden voor slechts €500 (normaal gesproken kost deze €2500).

Meer weten?
Bekijk de flyer
Bekijk het product
Ervaringsverhalen: familie Van Nijhuis
Ervaringsverhalen: familie Van Eck
Heeft u interesse in de Agro Ondernemersscan, neem dan contact op met het Agroloket.

De Provincie Utrecht heeft een budget beschikbaar gesteld om in totaal 600 Utrechtse agrarische ondernemers en erfeigenaren te laten coachen en begeleiden door een plattelandscoach. Een onafhankelijk klankbord om te sparren over je (familie)bedrijf, huidige ontwikkelingen en de toekomst van jou én je bedrijf.

Hoe zie jij de toekomst van je bedrijf zodanig dat het bij jou past? Welke investeringen wil en kun je doen in je bedrijf? Heb je interesse in kringlooplandbouw en weten hoe je jouw bedrijf daarop inricht? Wellicht sta je voor een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername? Of misschien wil je jezelf verder ontwikkelen om nog steviger in je schoenen te staan?Welke behoefte je ook hebt, we nodigen jou van harte uit om gebruik te maken van de plattelandscoaches.

Hoe werkt het? 
Er zijn géén voorwaarden verbonden om als Utrechtse agrarische ondernemer of erfeigenaar gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke plattelandscoach. Wanneer je deelneemt ontvang je een voucher ter waarde van 25 uur aan coaching en begeleiding die 100% gesubsidieerd wordt.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://lami.nl/plattelandscoaches
Of neem contact op met het Agroloket

Lees ook: Plattelandscoach helpt melkveehouder met verdienmodel eigen zuivelproduct

Vanaf 2021 geldt er een vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. Voor u als  ondernemer in deze branche en voor uw gezin is dat een ingrijpende gebeurtenis en het brengt  veel onzekerheden met zich mee. Hoe kunt u uw bedrijfstak zo succesvol mogelijk beëindigen? Wat voor mogelijkheden zijn er voor u en uw bedrijf na de nertsenhouderij? Ook op sociaal emotioneel vlak geeft het een hoop te verwerken.

Vanuit het Agroloket wijzen we u graag op verschillende mogelijkheden om u hierin verder te helpen;

  • Ondernemersbegeleiding trajecten: Zicht op de Toekomst (Gelderland),  Plattelandscoaches (Utrecht) en de Agro Ondernemersscan. Hierboven vindt u meer informatie over deze trajecten.
  • Ondernemers in Gelderland hebben de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend keukentafelgesprek met een ondernemersadviseur om uw situatie eens rustig te bespreken.
  • U kunt contact opnemen met uw gemeente om mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie over over het vervroegd verbod op pelsdierhouderij vindt u via RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/vervroegd-verbod-op-pelsdierhouderij

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Je wilt het bedrijf van je ouders overnemen. Een uitdaging omdat het agrarisch ondernemerschap een aantal bijzondere facetten heeft. Het is boeiend, dynamisch en avontuurlijk. En vooral geschikt voor mensen die er bewust voor kiezen en zich er goed op voorbereiden.

Die gedachte is de kern van het Rabo Opvolgers Perspectief. Een reeks bijzondere, speciaal voor de nieuwe generatie agrarische bedrijfsondernemers ontwikkelde elementen, waarmee je in de jaren voor de overname gericht bouwt aan het versterken van je persoonlijke en professionele kwaliteiten. 

Daarvoor is met een aantal prominente partijen (LEI, Anton de Boer CS en NAJK-Edu) een programma ontwikkeld. De meest markante elementen daaruit zijn: de Rabo Opvolgers Spiegel, de Rabo Financiële Scan en de Rabo Opvolgers Training.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ap van de Wetering, E Ap.van.de.Wetering@rabobank.nl en M +31 6 19280533.

U bent trots op uw bedrijf en u wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk ondernemen. In het ideale scenario staat de volgende generatie klaar om u te ondersteunen en het agrarische bedrijf van u over te nemen. Maar wat als u geen opvolging binnen de familie heeft? Dan is het goed om tijdig na te denken over de toekomst van het bedrijf, maar ook over uw eigen toekomst. Dat is geen gemakkelijke opgave. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om tijdens een kleinschalige lunchbijeenkomst samen met andere agrarische ondernemers in gesprek te gaan. Wij gaan in op wat er mogelijk op u afkomt en welke stappen u kunt ondernemen als er geen bedrijfsopvolger in beeld is. Aanvullend zal ondernemerscoach Rick van Asperen u op een verrassend inspirerende manier nieuwe inzichten geven in het verkennen van keuzemogelijkheden en het nemen van moeilijke beslissingen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de Rabobank, Jeannet Mulder E Jeannet.Mulder@rabobank.nl

Vanaf 30 november kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies ter waarde van € 1500 via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel Sabe. Dit kan zowel een-op-een advies als advies in studiegroepverband zijn.

De toekenning gaat op volgorde van inschrijving. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Na aanmelding is de voucher een jaar geldig. Onderwerpen waar ondernemers gratis advies over kunnen krijgen vanuit de regeling zijn o.a. precisielandbouw, bedrijfsovername, en het emissiearm maken van de stallen.

Bedrijfsovername en persoonlijke ontwikkeling
Ondernemers die van plan zijn een bedrijf over te nemen, over te dragen of te beëindigen kunnen gebruik maken van de voucher. Deze kan onder andere ingezet worden om een overnameplan te maken, een financiële analyse om de haalbaarheid van de overname te onderzoeken, of andere specifieke vragen te bespreken met een adviseur. De ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer of medewerkers die verband houden met persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het bedrijf vallen ook onder de voucherregeling.

Webinar over de regeling

Meer informatie via RVO

Het belang van financieel inzicht
Naast vakmanschap is in de agrarische sector ondernemerschap belangrijk. Een groot onderdeel van dit ondernemerschap is het hebben van financieel inzicht. Wij helpen u graag om uw kennis en inzicht in uw jaarcijfers te vergroten.

De cursus
Tijdens de cursus geeft Paul Kortekaas u handige tips hoe u uw boekhouding kunt analyseren. Paul werkte als docent Economie bij de Agrarische Hogeschool in Dronten en als kredietanalist bij de Rabobank. Aan de hand van praktijkcasussen legt hij boekhoudkundige begrippen uit en leert u deze toepassen op uw eigen bedrijf. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de kasstroom en bent u in staat een goed onderbouwde (liquiditeits)prognose en investeringsbegroting op te stellen.

Wilt u ook meer financieel inzicht? Neem dan contact op met Erik Koelewijn Erik.Koelewijn@rabobank.nl en +31 6 22854762

De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen van (mentale en fysieke) gezondheidsproblemen. Er worden tips gegeven hoe het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt om passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar en een goed vangnet (mét de reguliere hulpverlening) werken we samen aan een gezonde sector.

Kijk voor meer informatie op www.agrozorgwijzer.nl

Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag. Meer weten? Neem contact op.

Dit programma is bedoeld voor agrarisch ondernemers die nadenken over de toekomst van het bedrijf. Voor ondernemers die zicht willen krijgen op welke bedrijfsstrategie bij hen persoonlijk en bij het bedrijf past, met oog voor verduurzaming.

Dit programma onderscheidt zich door de gebalanceerde combinatie tussen hart en hoofd; praktijk en theorie. We stellen het profiel en de uitgangspunten van de ondernemer centraal. Vanuit de gedachte ‘de vent maakt de tent’ (of de vrouw) beginnen we mensgericht. Van daaruit maken we een logische taakgerichte overstap naar het Business Model Canvas. We werken op een resultaatgerichte manier door iedere deelnemer te laten werken aan de eigen bedrijfsstrategie.

Doelgroep
Grip op je bedrijf is een opleidingsprogramma voor boeren en tuinders, met HBO+ niveau, die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst. Ondernemers die hun ondernemerschapscompetenties willen professionaliseren om ook in de toekomst effectief te kunnen ondernemen.

Meer informatie en aanmelden.