Hulp bij vragen
over de toekomst
van uw bedrijf

Asset 7 Ondernemersbegeleiding

Boeren staan flink onder druk. Veranderende regelgeving, de gevolgen van het coronavirus en de opgaven voor het landelijk gebied rond duurzaamheid en biodiversiteit geven veel uitdagingen. Begeleiding op technisch, bedrijfskundig of persoonlijk vlak kan helpen om tot betere keuzes te komen; keuzes die samen met een expert, gewoon aan de keukentafel gemaakt kunnen worden. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley biedt een netwerk van experts die u persoonlijk of via deelname aan projecten kunnen helpen bij keuzes voor de toekomst van uw bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met het Agroloket.

Gratis keukentafelgesprek

Voor ondernemers in Gelderland bieden we nu  een GRATIS en vrijblijvend keukentafelgesprek aan met een ondernemersadviseur om uw situatie eens te bespreken. Hiermee kunt u de mogelijkheden voor uw boerenbedrijf op een rij zetten. Maak een afspraak: Tel 088 888 6633 of mail agroloket@landbouwnetwerkregiofoodvalley.nl 

Heeft u vragen over de toekomst van uw bedrijf? Denkt u bijvoorbeeld na over bedrijfsovername, welke kant u als ondernemer verder wilt ontwikkelen of waar kansen liggen voor u en uw bedrijf? Het traject Zicht op de Toekomst biedt gesprekken met onafhankelijke agrarische coaches die helpen om te bepalen welke richting u op wilt. Via het traject werden al 30 agrarische ondernemers geholpen. Er zijn nog 70 trajecten beschikbaar voor €500. Het traject start altijd met een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek.

Meer weten?
– Neem contact op met het Agroloket
– Meer info op de webpagina van Zicht op de Toekomst

Als ondernemer weten hoe je ervoor staat en waar kansen voor je bedrijf liggen?  De Agro Ondernemersscan maakt een momentopname van uw bedrijf op het gebied elf thema’s zoals  financiën, accountancy, fiscaliteit, bedrijfsstrategie en personeelszaken en brengt verbeteringen in kaart. Dit helpt om te kijken waar uw bedrijf staat en waar ontwikkelruimte ligt. De scan wordt nu tijdelijk aangeboden voor slechts €500 (normaal gesproken kost deze €2500).

Meer weten?
Bekijk de flyer
Bekijk het product
Ervaringsverhalen: familie Van Nijhuis
Ervaringsverhalen: familie Van Eck
Heeft u interesse in de Agro Ondernemersscan, neem dan contact op met het Agroloket.

De Provincie Utrecht heeft een budget beschikbaar gesteld om in totaal 600 Utrechtse agrarische ondernemers en erfeigenaren te laten coachen en begeleiden door een plattelandscoach. Een onafhankelijk klankbord om te sparren over je (familie)bedrijf, huidige ontwikkelingen en de toekomst van jou én je bedrijf.

Hoe zie jij de toekomst van je bedrijf zodanig dat het bij jou past? Welke investeringen wil en kun je doen in je bedrijf? Heb je interesse in kringlooplandbouw en weten hoe je jouw bedrijf daarop inricht? Wellicht sta je voor een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername? Of misschien wil je jezelf verder ontwikkelen om nog steviger in je schoenen te staan?Welke behoefte je ook hebt, we nodigen jou van harte uit om gebruik te maken van de plattelandscoaches.

Hoe werkt het? 
Er zijn géén voorwaarden verbonden om als Utrechtse agrarische ondernemer of erfeigenaar gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke plattelandscoach. Wanneer je deelneemt ontvang je een voucher ter waarde van 25 uur aan coaching en begeleiding die 100% gesubsidieerd wordt.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://lami.nl/plattelandscoaches
Of neem contact op met het Agroloket

Lees ook: Plattelandscoach helpt melkveehouder met verdienmodel eigen zuivelproduct

Vanaf 2021 geldt er een vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. Voor u als  ondernemer in deze branche en voor uw gezin is dat een ingrijpende gebeurtenis en het brengt  veel onzekerheden met zich mee. Hoe kunt u uw bedrijfstak zo succesvol mogelijk beëindigen? Wat voor mogelijkheden zijn er voor u en uw bedrijf na de nertsenhouderij? Ook op sociaal emotioneel vlak geeft het een hoop te verwerken.

Vanuit het Agroloket wijzen we u graag op verschillende mogelijkheden om u hierin verder te helpen;

 • Ondernemersbegeleiding trajecten: Zicht op de Toekomst (Gelderland),  Plattelandscoaches (Utrecht) en de Agro Ondernemersscan. Hierboven vindt u meer informatie over deze trajecten.
 • Ondernemers in Gelderland hebben de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend keukentafelgesprek met een ondernemersadviseur om uw situatie eens rustig te bespreken.
 • U kunt contact opnemen met uw gemeente om mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie over over het vervroegd verbod op pelsdierhouderij vindt u via RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/vervroegd-verbod-op-pelsdierhouderij

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Je wilt het bedrijf van je ouders overnemen. Een uitdaging omdat het agrarisch ondernemerschap een aantal bijzondere facetten heeft. Het is boeiend, dynamisch en avontuurlijk. En vooral geschikt voor mensen die er bewust voor kiezen en zich er goed op voorbereiden.

Die gedachte is de kern van het Rabo Opvolgers Perspectief. Een reeks bijzondere, speciaal voor de nieuwe generatie agrarische bedrijfsondernemers ontwikkelde elementen, waarmee je in de jaren voor de overname gericht bouwt aan het versterken van je persoonlijke en professionele kwaliteiten. 

Daarvoor is met een aantal prominente partijen (LEI, Anton de Boer CS en NAJK-Edu) een programma ontwikkeld. De meest markante elementen daaruit zijn: de Rabo Opvolgers Spiegel, de Rabo Financiële Scan en de Rabo Opvolgers Training.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ap van de Wetering, E Ap.van.de.Wetering@rabobank.nl en M +31 6 19280533.

U bent trots op uw bedrijf en u wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk ondernemen. In het ideale scenario staat de volgende generatie klaar om u te ondersteunen en het agrarische bedrijf van u over te nemen. Maar wat als u geen opvolging binnen de familie heeft? Dan is het goed om tijdig na te denken over de toekomst van het bedrijf, maar ook over uw eigen toekomst. Dat is geen gemakkelijke opgave. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om tijdens een kleinschalige lunchbijeenkomst samen met andere agrarische ondernemers in gesprek te gaan. Wij gaan in op wat er mogelijk op u afkomt en welke stappen u kunt ondernemen als er geen bedrijfsopvolger in beeld is. Aanvullend zal ondernemerscoach Rick van Asperen u op een verrassend inspirerende manier nieuwe inzichten geven in het verkennen van keuzemogelijkheden en het nemen van moeilijke beslissingen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de Rabobank, Jeannet Mulder E Jeannet.Mulder@rabobank.nl

Het belang van financieel inzicht
Naast vakmanschap is in de agrarische sector ondernemerschap belangrijk. Een groot onderdeel van dit ondernemerschap is het hebben van financieel inzicht. Wij helpen u graag om uw kennis en inzicht in uw jaarcijfers te vergroten.

De cursus
Tijdens de cursus geeft Paul Kortekaas u handige tips hoe u uw boekhouding kunt analyseren. Paul werkte als docent Economie bij de Agrarische Hogeschool in Dronten en als kredietanalist bij de Rabobank. Aan de hand van praktijkcasussen legt hij boekhoudkundige begrippen uit en leert u deze toepassen op uw eigen bedrijf. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de kasstroom en bent u in staat een goed onderbouwde (liquiditeits)prognose en investeringsbegroting op te stellen.

Wilt u ook meer financieel inzicht? Neem dan contact op met Erik Koelewijn Erik.Koelewijn@rabobank.nl en +31 6 22854762

De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen van (mentale en fysieke) gezondheidsproblemen. Er worden tips gegeven hoe het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt om passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar en een goed vangnet (mét de reguliere hulpverlening) werken we samen aan een gezonde sector.

Kijk voor meer informatie op www.agrozorgwijzer.nl

Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag. Meer weten? Neem contact op.

Dit programma is bedoeld voor agrarisch ondernemers die nadenken over de toekomst van het bedrijf. Voor ondernemers die zicht willen krijgen op welke bedrijfsstrategie bij hen persoonlijk en bij het bedrijf past, met oog voor verduurzaming.

Dit programma onderscheidt zich door de gebalanceerde combinatie tussen hart en hoofd; praktijk en theorie. We stellen het profiel en de uitgangspunten van de ondernemer centraal. Vanuit de gedachte ‘de vent maakt de tent’ (of de vrouw) beginnen we mensgericht. Van daaruit maken we een logische taakgerichte overstap naar het Business Model Canvas. We werken op een resultaatgerichte manier door iedere deelnemer te laten werken aan de eigen bedrijfsstrategie.

Doelgroep
Grip op je bedrijf is een opleidingsprogramma voor boeren en tuinders, met HBO+ niveau, die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst. Ondernemers die hun ondernemerschapscompetenties willen professionaliseren om ook in de toekomst effectief te kunnen ondernemen.

Meer informatie en aanmelden.

12 okt., 2 nov., 23 nov.

Waar staat jouw bedrijf over 10 jaar en welke eigenschappen heb je nodig om een goede koers uit te zetten? Voor iedereen die in deze zoektocht zit, bieden LTO Noord, POV en LTO Vrouw & Bedrijf een reeks interessante online clinics.

Door welke factoren worden de keuzes die je maakt beïnvloed? Vormgeven aan een toekomst voor jouw bedrijf, terwijl de sector onder een vergrootglas ligt. Hoe doe je dat?

Je denk er misschien over om je bedrijf te vergroten. Of te verbreden met een melktap, bed & breakfast of zorgtak. Mogelijk maak jij je zorgen over hoe omwonenden of de maatschappij aankijkt tegen het bestaansrecht van jouw bedrijf. Haal het beste uit jezelf én je bedrijf op de manier die bij jou past.

Online clinics
LTO Noord organiseert in samenwerking met de POV en LTO Vrouw & Bedrijf een reeks van 3 online clinics over het vergroten van zelfbewust ondernemerschap. In deze clinics geven we je handvatten om dicht bij jezelf te blijven, maar toch optimaal in te spelen op de mogelijkheden, kansen en uitdagingen die de toekomst van jouw bedrijf biedt. We nodigen drie keer een interessante spreker uit die je prikkelt om op een andere manier na te denken over de sterkten en zwakten van jezelf en je bedrijf. En die je meeneemt om op een creatieve manier te kijken naar de kansen en bedreigingen van buitenaf.

Top 3 grootste uitdagingen
Naast de zakelijke, financiële kant zijn de drie grootste uitdagingen van het boerenondernemerschap het betrekken en in harmonie omgaan met omwonenden, begrip en trots vanuit de maatschappij verkrijgen en toekomstgerichte keuzes maken die bij jou passen. Over elk van deze drie thema’s organiseren we een korte, praktische clinic. Vanachter je pc, telefoon of tablet kom je in 5 kwartier even uit de waan van alledag en word je een verfrissende spiegel voorgehouden.

Welkom
Je bent van harte welkom om de hele reeks te volgen of alleen één clinic bij te wonen die jou het meest aanspreekt. Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.

 • Clinic 1: dinsdag 12 oktober van 20.00-21.15 uur.
  Thema: Eigen koers houden, met je voeten in de maatschappij

Hoe kies of houd je je eigen koers in tijden met grote veranderingen? Volgens Agrocoach Onno van Eijk begint dat bij de vragen: waar sta ik, wie ben ik en wat zie ik om mij heen? Hij helpt om met een open blik te kijken naar ontwikkelingen, trends, kansen en bedreigingen. En laat zien hoe je vanuit heel verschillende invalshoeken naar je eigen koers kunt kijken. Want wanneer je anders naar problemen en oplossingen kunt kijken, kun je met jouw koers het verschil maken.

 • Clinic 2: dinsdag 2 november van 20.00-21.15 uur.
  Thema: Vertel met trots het verhaal van jouw bedrijf

Hoe vertel je op een aansprekende manier hoe goed jij met jouw bedrijf inspeelt op de maatschappelijke veranderingen? Wija Koers gaat in op de sterke en zwakke punten voor het vertellen van een aantrekkelijk bedrijfsverhaal: waar sta ik als ondernemer, waar wil ik naar toe en wat heb ik daarbij nodig. Met als doel dat jij de dingen doet waar jij energie van krijgt.

 • Clinic 3: dinsdag 23 november van 20.00 tot 21.15 uur.
  Thema: Zelfinzicht en reflectie: Pak de regie en blijf scherp

Hoe blijf je succesvol en relevant als agrarisch ondernemer en welke 21e eeuw vaardigheden horen daarbij? Carmen van Dam van de LTO Academie verzorgt een inleiding over zelfreflectie, persoonlijk leiderschap en het pakken van de regie vanuit je eigen intrinsieke motivatie. Zodat je vaardigheden ontwikkelt die aansluiten bij wat de huidige tijd en de omstandigheden van je vragen. In deze clinic krijg je handvatten om te ontdekken hoe jij jezelf wilt doorontwikkelen als ondernemer.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link. Deelname is gratis. Tijdens de clinics kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens de clinic worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link waarmee je kunt inloggen. Ben je niet in de gelegenheid om de online clinic live te volgen? Meld je dan toch aan, want na afloop ontvang je een terugkijklink.

Bron: LTO Noord

Je wilt altijd beschikken over voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden, toch? Voor de continuïteit van jouw onderneming is het van belang dat je als ondernemer inzet op een leven lang ontwikkelen van jezelf, maar ook van jouw medewerker(s). Met de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan je als ondernemer of werknemer kosteloos je kennis of vaardigheden uitbreiden en updaten.

Door middel van de NL leert door tool kun je eenvoudig een opleiding of cursus vinden die bij jou past. Maar er zijn ook andere organisaties die gratis scholing aanbieden. Zie hiervoor Gratis online scholing | Werknemen | Hoe werkt Nederland

Hoe werkt het?                                                                                                                                          

Er zijn een flink aantal opleiders die een NL leert door subsidie hebben gekregen. Bij deze opleiders kun je als ondernemer of werknemer gratis cursussen volgen. Enige voorwaarde is dat je tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent. Een ideale manier om jouw kennis of vaardigheden uit te breiden en te updaten. Belangrijk, want een cursus of training kan je helpen om je verder te ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren. Om een cursus of training te volgen, hoef je je alleen nog maar aan te melden bij een van de opleiders die subsidie heeft gekregen. De opleider handelt verder de administratie en kosten af. Indien werknemers een andere opleiding gaan volgen kan gebruik worden gemaakt van de subsidies van Colland arbeidsmarkt.

Opleidingsplan voor jouw bedrijf

Indien je als bedrijf aan de slag wilt met opleidingen en cursussen kun je contact opnemen met de scholingsconsulenten. Zij adviseren je graag over opleidingen, trainingen, opleidingsplannen en subsidiemogelijkheden. Diverse sectoren zoals de bollenteelt, fruitteelt en varkenshouderij bieden sectorgerichte scholing en training aan.


SLIM-subsidie
Indien er in jouw sector geen afspraken zijn gemaakt over scholing en ontwikkeling kun je gebruik maken van de SLIM-subsidie. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken voor je bedrijf of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Kortom, met de SLIM-subsidie kun je jouw bedrijf en medewerkers updaten. Hiermee zet je in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers.

Bron: LTO Noord

Op het gebied van innovatie nemen Nederlandse varkenshouders wereldwijd een leidende positie in. De uitdagingen op de wereldmarkt van de vleeshandel zijn groot. Om de concurrentiekracht te versterken en de toekomstbestendigheid te vergroten, is het van belang om vraaggedreven te produceren en (keten)samenwerking te stimuleren.

Veel ondernemers willen zichzelf verder ontwikkelen, meer initiatief tonen en hun eigen ondernemerskwaliteiten versterken.

Daarnaast willen zij de juiste keuzes maken om hun varkenshouderij toekomstbestendig te maken en te houden. Het ontbreekt daarbij niet aan ideeën, maar deze worden (nog) niet verzilverd in de praktijk.

De Rabobank, de POV en de Ondernemerschap Academy® hebben de krachten gebundeld en hebben dit gesubsidieerde programma ontwikkeld specifiek voor varkenshouders.

Het programma bestaat uit verdiepende bijeenkomsten met andere varkenshouders, coachingsessies, een persoonlijkheidsanalyse en inspirerende bedrijfsbezoeken.

Bron: LTO Noord

Omdat de menselijke kant achter het proces van bedrijfsbeëindiging meer aandacht verdient, organiseert LTO Noord vanaf september 2021 online verdiepingsbijeenkomsten. De verdiepingsbijeenkomsten zijn specifiek voor bedrijfsoverdragers en bedrijfsbeëindigers.

Bij een agrarische bedrijfsovername of -beëindiging komt veel kijken. Op fiscaal en juridisch gebied, maar zeker ook op emotioneel gebied. Helma Vermue en Ceciel Mentink, leden van de LTO Noord-commissie Vrouw & Bedrijf, bevroegen tijdens het webinar van 18 mei agrarisch coach Wim van Uum en notaris Bep Bergman hierover. “Hoe kan het hele proces zo goed mogelijk doorlopen worden?” Boeren en tuinders die in een overnametraject zitten of op de vooravond staan van dit proces, kregen praktische tips aangereikt: Q&A webinar bedrijfsovername 18 mei 2021

In totaal hadden 350 boeren en betrokkenen zich aangemeld voor dit webinar. In vervolg hierop organiseert LTO Noord, in samenwerking met een agrarisch coach, online verdiepingsbijeenkomsten.

Verdieping voor bedrijfsoverdragers en bedrijfsbeëindigers
Omdat de menselijke kant achter het proces van bedrijfsbeëindiging meer aandacht verdient, organiseert LTO Noord vanaf september 2021 online verdiepingsbijeenkomsten. De verdiepingsbijeenkomsten zijn specifiek voor bedrijfsoverdragers en bedrijfsbeëindigers die nog gaan starten, zijn gestart en zelfs in afrondende fase zijn van dit proces. Tijdens de bijeenkomsten staan thema’s centraal die gericht zijn op de menselijke / emotionele kant. Elke bijeenkomst heeft haar eigen thema, denk aan: ‘verhuizen, nieuwe bedrijfskoers, samenwerken tussen generaties, bespreekbaar maken, verschillende fases bij een bedrijfsoverdracht.’

Eigen inbreng
Deze verdiepingsbijeenkomsten bestaat in totaal uit een reeks van 8 bijeenkomsten. Aan de hand van praktijksituaties bespreek je onder deskundige leiding in een kleine groep van maximaal 8 personen het proces van bedrijfsbeëindiging. Er is genoeg ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het inbrengen van eigen vragen.

Intake
Voorafgaand aan deelname vindt een intakegesprek van 30 minuten plaats met de begeleider van de bijeenkomsten. Tijdens deze intake wordt gevraagd naar onder andere jouw eigen vraagstukken, voorkeur voor indeling van de groep, verwachtingen en natuurlijk kun je je vragen in dit gesprek kwijt.

Duur en kosten
De bijeenkomsten worden vooraf gepland in overleg met de deelnemers, over een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. Elke online bijeenkomst duurt maximaal 2 uur. Voor LTO Noord-leden bedraagt de eigen bijdrage 600 euro exclusief btw, voor de 8 online bijeenkomsten per persoon (niet per bedrijf). Niet-leden betalen 650 euro exclusief btw.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deelname? Of wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact op en stuur een mail naar Anne Lokalok@ltonoord.nl

Meer informatie en aanmelden

Bron: LTO Noord