Samen met
burgers en de
maatschappij

Asset 7 Ondernemersbegeleiding

Boeren staan flink onder druk. Veranderende regelgeving, de gevolgen van het coronavirus en de opgaven voor het landelijk gebied rond duurzaamheid en biodiversiteit geven veel uitdagingen. Begeleiding op technisch, bedrijfskundig of persoonlijk vlak kan helpen om tot betere keuzes te komen; keuzes die samen met een expert, gewoon aan de keukentafel gemaakt kunnen worden. Landbouwnetwerk Regio Foodvalley biedt een netwerk van experts die u persoonlijk of via deelname aan projecten kunnen helpen bij keuzes voor de toekomst van uw bedrijf. Vaak is eerst vrijblijvend een gratis verkennend gesprek mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het Agroloket.

Heeft u vragen over de toekomst van uw bedrijf? Denkt u bijvoorbeeld na over bedrijfsovername, welke kant u als ondernemer verder wilt ontwikkelen of waar kansen liggen voor u en uw bedrijf? Het traject Zicht op de Toekomst biedt gesprekken met onafhankelijke agrarisch ondernemersbegeleiders die helpen om te bepalen welke richting u op wilt. Via het traject werden al 30 agrarisch ondernemers geholpen. Er zijn nog 70 trajecten beschikbaar voor €500. Het traject start altijd met een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek. 

Meer weten?
– Neem contact op met het Agroloket

– Bekijk de flyer
Ervaringen van de familie Batterink
Ervaringen van de familie Nijhof
Interview met Ondernemerscoach Wim Korsten
– Profielen ondernemersbegeleiders

Als ondernemer weten hoe je ervoor staat en waar kansen voor je bedrijf liggen?  De Agro Ondernemersscan maakt een momentopname van uw bedrijf op het gebied elf thema’s zoals  financiën, accountancy, fiscaliteit, bedrijfsstrategie en personeelszaken en brengt verbeteringen in kaart. Dit helpt om te kijken waar uw bedrijf staat en waar ontwikkelruimte ligt. De scan wordt nu tijdelijk aangeboden voor slechts €500 (normaal gesproken kost deze €2500).

Meer weten?
Bekijk de flyer
Ervaringsverhalen: Familie van Nijhuis
Heeft u interesse in de Agro Ondernemersscan, neem dan contact op met het Agroloket.

Je wilt het bedrijf van je ouders overnemen. Een uitdaging omdat het agrarisch ondernemerschap een aantal bijzondere facetten heeft. Het is boeiend, dynamisch en avontuurlijk. En vooral geschikt voor mensen die er bewust voor kiezen en zich er goed op voorbereiden.

Die gedachte is de kern van het Rabo Opvolgers Perspectief. Een reeks bijzondere, speciaal voor de nieuwe generatie agrarische bedrijfsondernemers ontwikkelde elementen, waarmee je in de jaren voor de overname gericht bouwt aan het versterken van je persoonlijke en professionele kwaliteiten. 

Daarvoor is met een aantal prominente partijen (LEI, Anton de Boer CS en NAJK-Edu) een programma ontwikkeld. De meest markante elementen daaruit zijn: de Rabo Opvolgers Spiegel, de Rabo Financiële Scan en de Rabo Opvolgers Training.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ap van de Wetering, E Ap.van.de.Wetering@rabobank.nl en M +31 6 19280533.

U bent trots op uw bedrijf en u wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk ondernemen. In het ideale scenario staat de volgende generatie klaar om u te ondersteunen en het agrarische bedrijf van u over te nemen. Maar wat als u geen opvolging binnen de familie heeft? Dan is het goed om tijdig na te denken over de toekomst van het bedrijf, maar ook over uw eigen toekomst. Dat is geen gemakkelijke opgave. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om tijdens een kleinschalige lunchbijeenkomst samen met andere agrarische ondernemers in gesprek te gaan. Wij gaan in op wat er mogelijk op u afkomt en welke stappen u kunt ondernemen als er geen bedrijfsopvolger in beeld is. Aanvullend zal ondernemerscoach Rick van Asperen u op een verrassend inspirerende manier nieuwe inzichten geven in het verkennen van keuzemogelijkheden en het nemen van moeilijke beslissingen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de Rabobank, Petra Aben, E Petra.Aben@rabobank.nl, M 06 53712540

Het belang van financieel inzicht
Naast vakmanschap is in de agrarische sector ondernemerschap belangrijk. Een groot onderdeel van dit ondernemerschap is het hebben van financieel inzicht. Wij helpen u graag om uw kennis en inzicht in uw jaarcijfers te vergroten.

De cursus
Tijdens de cursus geeft Paul Kortekaas u handige tips hoe u uw boekhouding kunt analyseren. Paul werkte als docent Economie bij de Agrarische Hogeschool in Dronten en als kredietanalist bij de Rabobank. Aan de hand van praktijkcasussen legt hij boekhoudkundige begrippen uit en leert u deze toepassen op uw eigen bedrijf. Zo krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de kasstroom en bent u in staat een goed onderbouwde (liquiditeits)prognose en investeringsbegroting op te stellen.

Wilt u ook meer financieel inzicht? Neem dan contact op met Erik Koelewijn Erik.Koelewijn@rabobank.nl en +31 6 22854762

De AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen van (mentale en fysieke) gezondheidsproblemen. Er worden tips gegeven hoe het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt om passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar en een goed vangnet (mét de reguliere hulpverlening) werken we samen aan een gezonde sector.

Kijk voor meer informatie op www.agrozorgwijzer.nl

Stichting Zorg om Boer en Tuinder is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 40 vrijwilligers in heel Nederland die een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders. Ondernemers die twijfelen over de richting die het bedrijf op moet, zorg hebben over de financiële situatie of met andere vragen worstelen kunnen bij Zorg om Boer en Tuinder terecht. Alle vrijwilligers zijn goed bekend met of komen uit de agrarische sector en beschikken over een uitgebreid inzetbaar netwerk. De inzet van zogeheten ervaringsdeskundigheid maakt de herkenning groot en de drempel om in gesprek te gaan laag. Meer weten? Neem contact op.