De proeftuin
van de wereld

Asset 7 Innovatie

Over de hele wereld wordt gekeken naar de bedrijven en kennisinstellingen in Regio Foodvalley. Deze positie is niet vanzelfsprekend. De regio loopt voorop in kennisdelen en netwerken bouwen, om samen verder te komen en te innoveren. Bijvoorbeeld door het toepassen van agrarische innovaties in de dagelijkse praktijk: Boer aan het Roer als proeftuin. Heeft u vragen over de projecten? Neem contact op met het Agroloket.

Boer aan het Roer is de titel van het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Foodvalley. Binnen Boer aan het Roer wordt de komende jaren een proeftuin ingericht in de regio met daarin plaats voor 70 veehouderijbedrijven. Op deze ‘pilotbedrijven’ worden innovaties getest voor de toekomst van de veehouderij op het gebied van bodem en water, emmissiereductie, circulair veevoer en sensoring en monitoring. Als boer kunt u zich aanmelden met u bedrijf. Ook kan door iedereen met een goed idee innovaties worden aangemeld om te testen in de proeftuin. Daarnaast worden vanuit Boer aan het Roer doorlopend cursussen georganiseerd voor agrariërs. 

Kijk op de website voor meer informatie

Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De gratis online Kringlooplandbouwscan van LNV kan u helpen bij het maken van de eerste keuzes.

Nadat u de Kringlooplandbouwscan hebt ingevuld, krijgt u te zien welke stappen u met uw bedrijf kunt zetten op weg naar kringlooplandbouw. Eerst krijgt u enkele vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna kunt u een aantal verdiepende vragen invullen over thema’s die specifiek te maken hebben met uw bedrijfsvoering. Deze thema’s zijn ontleend aan de Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden over de omslag naar kringlooplandbouw.

Op basis van uw antwoorden krijgt u een advies dat verwijst naar:

– Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
– Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
– Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw

Ga naar de online Kringlooplandbouwcan

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voert pilots uit in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissie reducerende technieken. Zo wil het PEV het voor techniekleveranciers en pluimveehouders gemakkelijker maken om met nieuwe betaalbare technieken de uitstoot van fijnstof te verminderen. Het PEV is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). De pilots in het fijnstofproject zitten in de afrondingsfase. De actuele projecten zijn verlenging PEV, Boer aan het Roer, Stimuleringsregeling, Schone Lucht Akkoord en PODUR.

Een stalbrand is een nachtmerrie voor iedere agrariër. Een met zorg en hard werken opgebouwd bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact, ook op de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners.

Bijeenkomsten

‘In het actieplan ‘Brandveilige veestallen’ is afgesproken dat de brandweer in samenwerking met LTO voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen over brandveiligheid in en rondom de stallen, bijvoorbeeld bij studieclubs en agrarische jongerenverenigingen.

Folder

Er is een folder uitgegeven met praktische tips om een stal brandveiliger te maken. Uiteraard bevat de folder ook informatie over wat te doen als er toch brand uitbreekt.

Klik hier voor meer informatie en de folder

 

Gelderse Vallei

In het najaar van 2020 wordt een project uitgevoerd waarin een brandrisico-inventarisatie wordt gedaan op vier veehouderijstallen in de Gelderse Vallei. Naar aanleiding daarvan zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd voor agrariërs en installateurs in de regio.

Denkt u aan een renovatie van uw daken? Om het saneren van uw asbestdaken zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, is LTO een samenwerking aangegaan met Eterclean. Als lid van LTO kunt u profiteren van een vrijblijvend keukentafelgesprek waarin alle voor en nadelen op een rijtje worden gezet.

Meer informatie: LTO Ledenvoordeel