Ambitie RES ongewijzigd: Partijen samen verder in Regio Foodvalley

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Daarom zoeken we in de regio hoe en waar we energie kunnen opwekken uit zon en wind. Dit staat beschreven in de ‘Regionale Energiestrategie’ (RES 1.0). De overheden – acht gemeenten, twee provincies en het waterschap – hebben in de afgelopen weken de RES 1.0 vastgesteld.

Daarbij heeft een aantal partijen suggesties en wijzigingen voorgesteld. Aan de RES is samengewerkt door overheden, ondernemers en energiecoöperaties, LTO en woningcorporaties, natuur- en milieuorganisaties, een burgerforum, jongeren en netbeheerders. Deze partijen maakten op 9 juli afspraken hoe met die suggesties en wijzigingen om te gaan. Zij blijven onverkort achter de ambitie staan om in 2030 minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie op te wekken en aan de slag te gaan. Allen willen samen blijven werken. Oók aan uitdagingen en dilemma’s die er nog liggen.

Lees verder

Bron: Regio Foodvalley

Blijf op de hoogte

Asset 7 Meer nieuwsberichten

4 tips voor de beste kuil!

Kon jij vanwege het natte voorjaar ook pas laat de eerste snede kuilen? En twijfel jij ook hoe je nu kunt bijsturen met de volgende

Cursusmateriaal Melkveehouderij

Op de Groen Kennisnet wiki-pagina is lesmateriaal te vinden over de melkveehouderij. De e-learning over de gezondheid van de koe is verbeterd en het segment