Activiteiten
in de regio

Asset 7 Agenda

Doorlopend op de hoogte worden gehouden van nieuwe evenementen, subsidies en projecten? Volg onze Facebookpagina!

Bekijk ook het overzicht van actuele Subsidies.

Tot 15 april De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen partijen op projecten in te dienen binnen …

1 april Waarop letten bij opgeven percelen en aanvragen bedrijfstoeslag? Hoe voorkom ik gedoe over perceelsgrootte? Hoeveel fosfaat mag ik …

30 maart In opdracht van de provincie Gelderland en het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research (WER) onderzoek gedaan …

29 maart Op maandag 29 maart 2021 presenteren VALA en VKA Het Markemodel, een nieuw sturingsmodel voor duurzame landbouw. Zij …

Vanaf 24 maart Melkveehouders in de provincies Utrecht, Groningen en Gelderland kunnen vanaf 24 maart kruidenrijk graslandzaad bestellen met 50 …

23 maart Verdichting is een serieus probleem in de Nederlandse landbouwbodems. In sommige regio’s is de bodem tot wel 70% …

19 maart Wat zijn oorzaken van en remedies tegen uit- en afspoeling in de ruggenteelt? Onder meer die vraag komt …

18, 23 en 25 maart Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), ZLTO, Topsector Agri & Food en Regiebureau POP hebben …

18 maart, 24 maart Er worden in de regio weer Bodemcursussen aangeboden! Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en …

12 maart De leercyclus “naar een emissieloze landbouw” voor erfbetreders en koplopers wordt georganiseerd in voorjaar 2021. Onderdeel daarvan zijn …

24 februari – 4 mei Bent u veehouder? En heeft u een nieuwe techniek of maatregel bedacht om broeikasgas- of …

1 maart – 11 april Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt vanaf 1 maart subsidie beschikbaar voor …