Activiteiten
in de regio

Asset 7 Agenda

Doorlopend op de hoogte worden gehouden van nieuwe evenementen, subsidies en projecten? Volg onze Facebookpagina!

Bekijk ook het overzicht van actuele Subsidies.

Datum: 9 november Praat mee over water en energie tijdens thema-avonden in de Valk. Het Plaatselijk Belang, Gemeente Ede, organisaties …

Datum: 1 november Oproep projecten Kennis op Maat (KoM): De topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten …

November Masterclass bestaande uit 2 dagdelen voor agrarisch producenten uit Regio Foodvalley over het verwaarden van bijproducten en andere reststromen …

8 november AAN: producenten / initiatiefnemer / samenwerkingsverband / ondernemer / intermediair in de regionale voedselketens in Regio Foodvalley, Producten …

Indienen tot 1 november Het Beste Idee van Varkensland 2021: Oog op de toekomst! De varkenshouderij van morgen! Dat is …

5 oktober – 11 november Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen …

26 oktober Wilt u samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wilt u …

Aanmelden tot 10 oktober Wat zijn de belangrijkste risico’s bij het omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw voor agrarisch ondernemers? Het …

26 oktober, 13.00 uur Deelnemers aan de Masterclass Produceren in de Korte Keten 2020/2021 presenteren tijdens deze slotbijeenkomst hun ontwikkelde …

Start november 2021 In november 2021 wordt de Bodemcursus weer aangeboden. Deze wordt fysiek georganiseerd in Kootwijkerbroek. Bij voldoende animo …

Start 12 oktober Hoe richt je nu een verdienmodel in voor voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? Welke kansen …

Vanaf september Omdat de menselijke kant achter het proces van bedrijfsbeëindiging meer aandacht verdient, organiseert LTO Noord vanaf september 2021 …