Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

De partners van het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley werken samen aan de toekomst van de agrarische sector in het gebied. Wat …

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei hield op woensdag 12 mei een ledenavond over het thema Ondernemersbegeleiding. Ondernemers gingen samen in …

Het gesprek aan de keukentafel in de groepsruimte van zorgboerderij Eck-stra in Lunteren is gemoedelijk, de sfeer is goed. Hans …

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar …

Hoe maak je het optimale rantsoen voor jouw melkveebedrijf? Elk melkveebedrijf heeft zijn eigen achtergrondsituatie. Dus het optimale rantsoen verschilt …

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, waarin er discussie ontstond over het belang van innovatie bij …

Melkveehouder Tijmen van Zessen en zijn vrouw Miranda produceren hun eigen duurzame zuivel. Plattelandscoach Franca van Nunen heeft ze geholpen …

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en …

Verdeel de landbouwgrond in Nederland tussen twee soorten boeren. Reserveer een deel van het vruchtbare land voor bedrijven die intensief …

Voor het project ‘Leerreis Nutriëntenkringloop’ is een nieuw portaal gemaakt, met kennis over mestverwaarding. Hier is veel informatie te vinden …

Zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van een waterschap. Dat wordt steeds ingewikkelder: langere droge perioden en …

Het project ‘Zicht op de Toekomst’ krijgt zijn eigen plek op de website Landbouwregiofoodvalley.nl. Vanwege het belang voor agrariërs met …