Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

Rowin Batterink is eigenaar van boerder het Witte Water. Op dit bedrijf worden varkens en opfokhennen gehouden, groenten geteeld én …

RHENEN – Het Rhenense deel van het Binnenveld blijft groen. Het college van burgemeester en wethouders vinden dat er in …

Afnemende bedrijfsopvolging, toenemende regeldruk en zware concurrentie op de wereldmarkt: de Nederlands boer staat voor uitdagingen. Toch is er nog …

Donderdagochtend 5 november is de tweede lichting van de MBO-opleiding Food Operator van de Food Academy Nijkerk (FAN) gestart. Zeven …

René Verhulst, burgemeester van Ede en voorzitter van de Stuurgroep van de Regio Deal Foodvalley trapt dit jaar af met …

Hoe gaat Regio Foodvalley bijdragen aan het behalen van de doelen van het Schone Lucht Akkoord (SLA)? Dat staat in …

Hub for Insect Knowledge (HIK) is het verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector …

De Nederlandse veehouderijsector heeft al flinke stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen, maar er kan …

Gelderse land- en tuinbouwers moeten naast het leveren van agrarische producten ook een inkomen kunnen verdienen met maatschappelijke diensten. Dat …

Onderzoekers van Wageningen Economic Research zijn vanaf het begin van de crisis betrokken bij het analyseren van de gevolgen. Ze …

Een eigen landwinkel starten, je melkveebedrijf uitbreiden met een voedselbos, een slagerswinkel koppelen aan een bedrijf met dubbeldoelkoeien; voorbeelden die …

POV heeft Het Varkensgeluid, met de 15 mooiste resultaten in de tweede helft van 2020 gepubliceerd. Klik hier om de …