Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

De omschakeling naar vormen van kringlooplandbouw zal effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het het agrarische landschap. Wageningen University …

Aanmelden tot 1 oktober 2021 Hoe richt je nu een verdienmodel in voor voor het agrarisch bedrijf van de toekomst? …

Steeds meer agrarisch producenten zien hoe zij onderdeel zijn van een keten en zoeken hoe zij hun eigen ketens meer …

Transitie in de landbouw, dat is waar de Regio Deal Foodvalley aan wil bijdragen: de vermindering van emissies van stikstof …

Een belangrijke sleutel naar een duurzame toekomst is natuurinclusieve landbouw. Maar die vorm van landbouw is nieuw en een ontdekkingstocht. …

Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap …

Team Agrifood van provincie Gelderland heeft een online platform opgericht voor alle agrarische ondernemers die werken aan een duurzame toekomst …

Vanaf 13 juli 2021 Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering …

Gebruik je kennisvoucher bij een van de groene onderwijsinstellingenWil jij de regie nemen in de reductie van stikstof op jouw …

In deze video legt bestuurder Harmen Hardeman van LTO Gelderse Vallei uit. Hij neemt je mee in het hele proces …

In de Leerreis Nutriëntenkringloop komen deskundigen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over hun kennis en projecten over mestverwaarding, …

Het nieuwe kabinet moet zich voor stikstofreductie op de korte termijn richten op de Gelderse Vallei, het Groene Hart en …