Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

In Netwerk Praktijkbedrijven zijn 40 melkveebedrijven de uitdaging aangegaan hun ammoniak- en methaanemissies fors te reduceren. Het netwerk is op …

Reactie Landbouwnetwerk op stikstofpublicaties Naar aanleiding van de recente publicaties omtrent stikstof heeft het Landbouwnetwerk Regio Foodvalley minister Schouten uitgenodigd …

Kon jij vanwege het natte voorjaar ook pas laat de eerste snede kuilen? En twijfel jij ook hoe je nu …

Mais telen zonder bemesting vermindert uitspoeling, maar levert ook financieel voordeel op: geen kunstmest aankopen en drijfmest op een andere …

Op de Groen Kennisnet wiki-pagina is lesmateriaal te vinden over de melkveehouderij. De e-learning over de gezondheid van de koe …

Deze week stappen Richard Hardeman en Gert Veenendaal op de fiets met Regio Foodvalley. Richard is eigenaar van de Groenerie …

Faciliteitsschakelaar van Foodvalley NL De vraag naar plantaardige variaties voor vlees, zuivel en vis explodeert. De aanvoer van ingrediënten en …

Minder emissies van ammoniak en methaan. Dat is waar het nu allemaal om draait in de veehouderij. Maar hoe gaat …

Wat is ammoniak? Hoe komt het in de stal tot stand? En hoe verminder je ammoniakemissies? In vijf punten praten …

Welke methaan- en stikstofmaatregelen kan je nu al nemen? Bekijk deze tips van het platform Integraal Aanpakken! In dit artikel …

Boeren, tuinders, vissers en maatschappelijke organisaties staan samen voor de uitdaging om voedsel te produceren op een manier die past …

Het ministerie van LNV rolt dit jaar een aantal fondsen uit in het kader van het Omschakelprogramma. Dit zijn: Pilot-Investeringsfonds …