Nieuws
in de regio

Asset 7 Onze nieuwsberichten

Wil je met jouw bedrijf aan de slag met duurzaamheid, biodiversiteit, bodembeheer, waterkwaliteit of kringlooplandbouw en weet je niet waar …

Hoe maak je het optimale rantsoen voor jouw melkveebedrijf? Elk melkveebedrijf heeft zijn eigen achtergrondsituatie. Dus het optimale rantsoen verschilt …

Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, waarin er discussie ontstond over het belang van innovatie bij …

Melkveehouder Tijmen van Zessen en zijn vrouw Miranda produceren hun eigen duurzame zuivel. Plattelandscoach Franca van Nunen heeft ze geholpen …

Provincie Gelderland heeft een website gelanceerd waar boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terechtkunnen voor informatie, voorbeelden en …

Verdeel de landbouwgrond in Nederland tussen twee soorten boeren. Reserveer een deel van het vruchtbare land voor bedrijven die intensief …

Voor het project ‘Leerreis Nutriëntenkringloop’ is een nieuw portaal gemaakt, met kennis over mestverwaarding. Hier is veel informatie te vinden …

Het gesprek aan de keukentafel in de groepsruimte van zorgboerderij Eck-stra in Lunteren is gemoedelijk, de sfeer is goed. Hans …

Zorgen voor voldoende water is een van de kerntaken van een waterschap. Dat wordt steeds ingewikkelder: langere droge perioden en …

Het project ‘Zicht op de Toekomst’ krijgt zijn eigen plek op de website Landbouwregiofoodvalley.nl. Vanwege het belang voor agrariërs met …

Heb je vragen over de toekomst van jouw bedrijf? Wil je weten waar kansen liggen, zoek je een onafhankelijke gesprekspartner …

Provincie Gelderland wil met nieuw beleid, zoals beschreven in de Kadernota Agrifood, boeren ondersteunen naar onder andere een natuurvriendelijker manier …