Asset 7 Nieuws

SABE Bedrijfsplanvouchers

Datum: vanaf 1 november Wilt u omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering en wilt u daarvoor een bedrijfsplan opstellen? Deze regeling kan

Lees meer

Asset 7 Onder de aandacht

Subsidies

Klik hier

Begeleiding en coaching voor ondernemers

Klik hier

Boer aan het Roer

Klik hier

Nieuw! Foodvalley Farmvloggers

Klik hier

VAB programma - Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Klik hier

Podcasts over Nieuwe Verdienmodellen

Klik hier

Asset 7 Agenda

Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Concepten en Korte ketens

Start 12 oktober 2021

Verdiepende Masterclass voor agrariërs, beleidsmakers en erfbetreders

Training 'Signalen verminderde dierzorg'

13 oktober

Hoe merkt u als erfbetreder het op als het niet goed gaat met een agrariër?

Slotbijeenkomst Masterclass Produceren in de Korte keten

26 oktober 2021

Feestelijke afronding, deelnemers presenteren hun bedrijfsplannen

Asset 7 Thema's

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Foodvalley regio.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.