Asset 7 Nieuws

Asset 7 Onder de aandacht

Subsidies

Klik hier

Begeleiding en coaching voor ondernemers

Klik hier

Proeftuin Boer aan het Roer

Klik hier

Nieuw! Foodvalley Farmvloggers

Klik hier

Workshop Gastheerschap

Klik hier

Podcasts over Nieuwe Verdienmodellen

Klik hier

Asset 7 Agenda

Verdiepende Masterclass Verdienmodellen, Concepten en Korte ketens

11 januari 2022 

Verdiepende Masterclass voor agrariërs, beleidsmakers en erfbetreders

Subsidie Groen-economisch herstelmaatregelen

21 december – 14 februari

Voor smart farming, digitalisering, water, duurzame bedrijfsvoering, en kringlooplandbouw

Workshop Gastheerschap

18 januari 2022

Leer het gesprek aangaan met je buurt en gemeente

Asset 7 Thema's

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Foodvalley regio.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.