Asset 7 Nieuws

Asset 7 Projecten onder de aandacht

Agro Ondernemersscan

Klik hier

Zicht op de Toekomst

Klik hier

Boer aan het Roer

Klik hier

Asset 7 Agenda

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

Tot 12 februari 2021

Er zijn 28 categorieën waarbinnen investeringen in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidie duurzame Innovaties Land- en tuinbouw Gelderland

Vanaf 4 januari 2021

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan de kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw in Gelderland? 

Duurzaam geld zoekt ondernemer: agrifood-editie

Tot 11 januari 2020

Event van LNV om financiers en ondernemers bij elkaar te brengen voor innovatieve investeringen.

Asset 7 6 actuele thema's

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Foodvalley regio.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.