Asset 7 Nieuws

Asset 7 Projecten onder de aandacht

Introductie workshop Nieuwe verdienmodellen

Klik hier

Zicht op de Toekomst

Klik hier

Boer aan het Roer

Klik hier

Asset 7 Agenda

Introductie workshop Nieuwe verdienmodellen

29 september 2020

Leer over hoe het verduurzamen van een agrarisch bedrijf samen gaat met een kloppend verdienmodel.

Masterclass Produceren in de Korte Keten

6 oktober 2020

Uitgebreid aan de slag gaan met kansen voor uw agrarisch bedrijf in de korte keten. 

Cursus Bodembiologie

12 oktober 2020 

Praktijkgerichte cursus voor boeren en loonwerkers met inzicht in bodemvruchtbaarheid, teelt en maatregelen.

Asset 7 6 actuele thema's

Landbouwnetwerk Salentein heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Regio Foodvalley.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.