Asset 7 Nieuws

Asset 7 Onder de aandacht

Subsidies

Klik hier

Begeleiding en coaching voor ondernemers

Klik hier

Boer aan het Roer

Klik hier

Nieuw! Foodvalley Farmvloggers

Klik hier

Praktijktraining Bodem en Koe

Klik hier

Podcasts over Nieuwe Verdienmodellen

Klik hier

Asset 7 Agenda

Webinar Stikstof: Ruimtelijke ordening, economisch en subsidies

8 juli 2021

Niet alles kan, maar wat kan er nog wel? Georganiseerd door Subvention en Countus

POP 3 Subsidie Innovatie Kalverhouderij

3 mei – 12 juli

Voor ideeën om de uitstoot van schadelijke stoffen in de kalverhouderij te verminderen en met effectmeting aantonen.

Foodvalley Farmvloggers

voorjaar 2021

Maak kennis met boeren uit onze regio!

Asset 7 Thema's

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Foodvalley regio.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.