Asset 7 Nieuws

Plattelandscoaches Utrecht van start

Maak volledig gesubsidieerd gebruik van een onafhankelijke plattelandscoach De landbouwsector is altijd in beweging en staat ook nu voor verschillende uitdagingen. De provincie Utrecht vindt het daarom

Lees meer

Asset 7 Projecten onder de aandacht

Agro Ondernemersscan

Klik hier

Zicht op de Toekomst

Klik hier

Boer aan het Roer

Klik hier

Asset 7 Agenda

Webinar Mentaal gezond op boerengrond

24 november 2020

Omgaan met toenemende druk, media-aandacht en het combineren van aandacht voor gezin en bedrijf. Hoe blijf je als ondernemer mentaal gezond?

Digitale Startbijeenkomst Boer aan het Roer

24 november 2020 

Door middel van presentaties wordt u meegenomen in het programma van Boer aan het Roer, de thema’s van de proeftuin en de eerste pilots.

Webinar Omgaan me droogte en andere klimaatperikelen

9 december 2020

Online winterprogramma met webinars over verschillende onderwerpen t.a.v. bodem en klimaat.

Asset 7 6 actuele thema's

Landbouwnetwerk Salentein heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Regio Foodvalley.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.