Asset 7 Nieuws

Asset 7 Projecten onder de aandacht

Agro Ondernemersscan

Klik hier

Zicht op de Toekomst

Klik hier

Boer aan het Roer

Klik hier

Asset 7 Agenda

Webinar Nieuwe Verdienmodellen

24 februari 2021

Vanuit Boer aan het Roer wordt een online kennisreeks over verdienmodellen voor agrariërs georganiseerd. 

Informatiebijeenkomst biologisch melkveebedrijf

5 februari en 12 februari

Informatiebijeenkomsten over omschakelen naar biologische melkveehouderij. 

Webinars Klimaat en Verdienmodellen

3 februari en 10 februari

Kringlooplandbouw Utrecht-Oost organiseert verdiepende webinars naar aanleiding van het project.

Asset 7 6 actuele thema's

Landbouwnetwerk Regio Foodvalley heeft zes actuele thema’s benoemd, die in de hele keten een rol spelen. Bestaande initiatieven en nieuwe projecten krijgen een plaats binnen deze thema’s om samen te blijven werken aan de toekomst van landbouw binnen de Foodvalley regio.

Asset 7 Wij doen het samen

Veel boeren zijn nauw betrokken bij ons netwerk, dat nog steeds in ontwikkeling is. Naast vele boeren werken de onderstaande partijen mee aan Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.